Pomiary drgań

Pomiary drgań maszyn i łożysk

Pomiar drgań maszyn pracujących w liniach technologicznych jest istotnym elementem związanym z podniesieniem ich wydajności i dyspozycyjności. Ocena stanu łożysk realizowana jest za pomocą przenośnych mierników i analizatorów drgań oraz bardziej zaawansowane zintegrowane systemy monitorowania i diagnostyki wibracji ...

Pomiary drgań maszyn i łożysk

Pomiar drgań maszyn pracujących w liniach technologicznych jest istotnym elementem związanym z podniesieniem ich wydajności i dyspozycyjności. Ocena stanu łożysk realizowana jest za pomocą przenośnych mierników i analizatorów drgań oraz bardziej zaawansowane zintegrowane systemy monitorowania i diagnostyki wibracji maszyn wraz z oprogramowaniem wspomagającym prognozowanie ich stanu. Precyzyjna ocena stanu technicznego maszyn. Przenośne mierniki drgań, testery stanu maszyn, czujniki drgań. Niezbędne narzędzia utrzymania ruchu.

Więcej

Pomiary drgań Jest 12 produktów.

Podkategorie

 • Czujniki drgań

  Czujniki drgań maszyn. Przewodowe czujniki drgań maszyn. Bezprzewodowe czujniki drgań maszyn. Pomiary drgań łożysk tocznych. Piezoelektryczny czujnik drgań.

 • Bezprzewodowe pomiary

  Bezprzewodowy system monitorowanie drgań maszyn.

  Gotowe do instalacji systemy do automatycznego pomiaru i analizy drgań oraz temperatury on-line.

 • Analizatory drgań

  Analizator drgań

  Analizatory drgań maszyn stosowane są do pomiaru drgań i analizy drgań. Pomiar wartości skutecznej drgań RMS oraz analiza widmowa FFT gwarantują sprawną diagnostykę maszyn w oparciu o dokładne dane pomiarowe. Ocena poziomu drgań, analiza i rejestracja sygnału przebiegu czasowego, analiza widmowa pozwala na określenie przyczyn i źródła drgań. Wymiana łożysk? Ocena stanu technicznego za pomocą pomiaru drgań.

 • Pomiar prędkości

  Prędkość obrotowa

  Pomiar prędkości obrotowej RPM (częstotliwość obrotów) czyli liczba obrotów w jednostce czasu. Parametr stosowany do wyrażania liczby pełnych obrotów np. wału w jednostce czasu. Do pomiaru prędkości obrotowej stosuje się bezdotykowy pomiar prędkości obrotowej. Prędkość obrotowa urządzeń mechanicznych. Prędkość obrotowa wału.

 • Oprogramowanie

  Oprogramowanie diagnostyczne maszyn

  Oprogramowanie do analizy drgań maszyn oraz zapisu danych pomiarowych. Prosty interfejs i zaawansowane możliwości analizy drgań. Zapis z pomiarów drgań maszyn na komputer PC oraz laptop. 

 • Akcesoria
na stronę
Pokazuje 1 - 9 z 12 elementów
Pokazuje 1 - 9 z 12 elementów

Diagnostyka drganiowa maszyn i urządzeń.

Co to jest diagnostyka drganiowa maszyn i urządzeń? Jest to dział diagnostyki technicznej, wykorzystującej pomiary i analizę drgań maszyny do określenia jej faktycznego stanu technicznego. Diagnostyka techniczna, a w szczególności diagnostyka drganiowa umożliwia dokładną identyfikację lokalizacji oraz rozpoznanie przyczyn uszkodzeń maszyn. Jak to działa? Zacznijmy od początku. Każda maszyna o ruchu obrotowym generuje drgania, gdy stan techniczny maszyny zaczyna się pogarszać poziom drgań zaczynają rosnąć.

Miernik drgań maszyn

Posiadając miernik drgań lub analizator drgań maszyn jesteśmy w stanie zdiagnozować dokładne miejsce awarii i określić przyczynę lub jeśli usterka jest wcześnie wykryta możemy całkowicie wyeliminować możliwość nieplanowanych przestojów i nie dopuścić do pogorszenia się stanu technicznego maszyn i w rezultacie awarii. Nadzór i diagnostyka drganiowa maszyn ma w ostatnich latach coraz większe znaczenie w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Warto również zaznaczyć, że nawet małe i średnie maszyny w naszym parku maszynowym warto, a nawet trzeba objąć diagnostyką techniczną.

Analizator drgań maszyn

Przystępne ceny przyrządów pomiarowych takich jak mierniki i analizatory drgań oraz szeroka dostępność dyktują uzasadnienie ekonomiczne ich stosowania, także w tej grupie urządzeń. Nowe instalacje, remonty urządzeń oraz utrzymanie ruchu wymaga przed przywróceniem do ruchu protokołowania stanu dynamicznego tych urządzeń. Diagnostyka oraz protokołowanie z instalacji daje możliwość uzasadnienia roszczeń gwarancyjnych urządzeń  technicznych.

Monitoring stanu maszyn

Monitorowanie drgań off line - pracownik ręcznymi przyrządami do pomiarów  analizatorem lub miernikiem drgań zbiera dane. Wykorzystywane są najczęściej do pomiarów maszyn i urządzeń średniej ważności. Monitorowanie drgań on line - ciągłe z zabezpieczeniami ustawionymi przez operatora lub specjalisty z działu utrzymania ruchu. Ten model monitorowania jest najbardziej strategiczny dla całego przedsiębiorstwa, ponieważ wykorzystywany jest wśród maszyn krytycznych. Przestój lub nieplanowana awaria może nie tylko doprowadzić do ogromnych strat finansowych ale również zatrzymania całej linii produkcyjnej.

Pomiar drgań wg ISO 10816

Pomiar drgań on line - nadzorowane przez specjalistę, posiadające automatyczne zbieranie danych w konkretnych odstępach czasu. Wszystkie dane mogą być przechowywane w serwerach lub w komputerowej bazie danych i analizowane w oprogramowaniu diagnostycznym. Ta metoda wykorzystywana jest przy urządzeniach bardzo ważnych. Przy awarii takiego urządzenia przedsiębiorstwo może zostać narażone na duże straty finansowe.

Analiza widmowa drgań

Pomiary ogólnego stanu drgań łożysk dają możliwość oceny stanu maszyny  w następujących kategoriach: idealny, dopuszczony do ruchu bez ograniczeń, z ograniczeniami lub niedopuszczalny. Po przekroczeniu stanów granicznych perfekcyjnie sprawdza się analiza widmowa drgań maszyn. Pozwala na dokładną analizę, ustalenie lokalizacji oraz przyczyn wzrostu drgań. Do tego celu służy analiza częstotliwościowa drgań inaczej zwana również analiza widma FFT ( tzw. Szybka Transformata Fouriera). Podstawą tej metody jest rozkład całkowitego sygnału drgań na składowe sinusoidalne o różnych częstotliwościach.

Ocena stanu technicznego maszyn.

Pomiar charakterystycznych wielkości drgań w dłuższym okresie czasu pozwala na efektywny, skuteczny nadzór nad stanem technicznym maszyn, taki model nazywany jest „ trendowanie”. Przekroczenie wartości granicznych w pompach, wentylatorach czy silnikach elektrycznych jest sygnałem alarmowym dla specjalisty utrzymania ruchu. Analiza widma i diagnostyka  pozwala w szybki sposób określić przyczyny wzrostu poziomu drgań,  szybszego zużywania takich elementów maszyn jak: łożyska toczne, sprzęgła, uszczelnienia oraz zdecydowanie większego zużycia energii. Analiza widma częstotliwości drgań pozwala na określenie przyczyny : wyosiowania, uszkodzenia łożyska, niewyważenie lub błędów w trakcie montażu. Ma to ogromne znaczenie w przypadku silników elektrycznych.

Klasyfikacja drgań wg norm ISO 10816

Pomiar i ocena wielkości drgań czyli wartości skutecznej prędkości drgań w zakresie od 10 Hz do 1000 Hz [mm/s] jest uznawane za wystarczające do oceny stanu dynamicznego silników elektrycznych. Odpowiednie klasy maszyn z wartościami z norm ISO 10816 są porównywane z wartościami pochodzącymi z pomiaru drgań maszyn i odpowiednio klasyfikowane wg. czterostopniowej oceny.

Diagnostyka łożysk tocznych

Uszkodzenia bieżni łożysk tocznych są doskonale widoczne w postaci nisko częstotliwościowych wielkości charakterystycznych dopiero w trakcie zaawansowanych uszkodzeń. Takie impulsy możliwe są do przechwycenia dopiero w wyższych zakresach częstotliwości. Do tego celu stosuje się metodę impulsu udarowego dBm oraz wzrost tła impulsu udarowego dBc. Powodem wzrostu tych parametrów mogą być często problemy z odpowiednim smarowaniem, zużycie bieżni lub mały luz łożyskowy.

Rodzaje drgań mechanicznych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymać informacje o nowościach, promocjach i wyprzedażach